ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ</br></br>КГУ «Аппарат Тимирязевского районного маслихата</br>Северо-Казахстанской области» | Перечень принятых решений и действующие нормативные правовые акты

Перечень принятых решений и действующие нормативные правовые акты

Перечень принятых решений за VII созыв
VIII сессия (очередная)
19.11.2021 г.

8/1

Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 51/1«2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 51/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2021-2023 годы» (ZIP 243 Kb)

8/2

Солтүстік-Қазақстан облысы Тимирязев ауданының азаматтық қызметшілері болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін келісу туралы

О согласовании перечня должностей специалистов в области социального обеспечения и культуры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности Тимирязевского района

Северо-Казахстанской области

8/3

Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 50/3 " Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының мұқтаж азаматтарының жекелеген әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және тізбені айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы" О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 23 декабря 2020 года № 50/3 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» (ZIP 206 Kb)

8/4

Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 24 қыркүйектегі № 6/5 "Тимирязев аудандық мәслихатының Бюджет, Салық және қаржы, экология, кәсіпкерлік қызмет, экономика салаларын дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының дербес құрамы мен төрағасы туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 24 сентября 2021 года № 6/5 «О персональном составе и председателе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам бюджета, налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности, развития отраслей экономики»

8/5

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 11 қаңтардағы № 30/2 "Учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін сайлау туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2

«Об избрании членов участковых избирательных комиссий»

8/6

Ведомствоаралық комиссияның дербес құрамы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша

Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы

О персональном составе Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции

при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

8/7

Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамы туралы

О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

Перечень принятых решений за VII созыв
VII сессия (очередная)
20.10.2021 г.

7/1 Мерзімінен бұрын кеткен мәслихаттың орнына Тимирязев аудандық мәслихатының депутатын ұсыну туралыО представлении депутата Тимирязевского районного маслихата вместо досрочно выбывшего
7/2 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Есіл ауылдық округі Есіл ауылының жер-шаруашылықорналастыру жобасын бекіту туралыОб утверждении проекта земельно-хозяйственного устройства села Есиль Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
7/3 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Белоградов ауылдық округі Белоградовка ауылыныңжер-шаруашылық орналастыру жобасын бекіту туралыОб утверждении проекта земельно-хозяйственного устройства села Белоградовка Белоградовского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
7/4 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының Интернационал ауылдық округі Дружба ауылына қосылған шаруашылық аралық жерге орналастыру жобасын бекіту туралыОб утверждении проекта межхозяйственного землеустройства прирезка к селу Дружба Интернационального сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
7/5 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы кәсіпкерлік мәселелер жөніндегісараптау кеңесінің дербес құрамы туралыО персональном составе экспертного совета по вопросам предпринимательства при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
7/6 Тимирязев аудандық мәслихатының хатшысы А.С. Асанованың демалысы туралыОб отпуске секретаря Тимирязевского районного маслихата Асановой А.С.

Перечень принятых решений за VII созыв
VI сессия (очередная)
24.09.2021 г.

6/1

Тимирязев аудандық мәслихатының депутаты Б.Д. Дүйсембаевтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного маслихата Дюсембаева Б.Д.

6/3

Тимирязев ауданының әкімі Н.М. Кеңесовтің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің

орындалуы жөнінде есебі туралы

Об отчёте акима Тимирязевского района Кенесова Н.М. о выполнении возложенных на него функций и задач

6/4

Депутат Н.А. Жарасбаевтың депутаттық қызмет барысы жөніндегі есебі туралы

Об отчёте депутата Жарасбаева Н.А. о ходе депутатской деятельности

6/5

Тимирязев аудандық мәслихатының бюджет, салық және қаржы, экология, кәсіпкерлік қызмет, экономика салаларын дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының дербес құрамы туралы

О персональном составе и председателе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам бюджета, налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности, развития отраслей экономики

6/6

Тимирязев аудандық мәслихатының халықтың денсаулығын сақтау және оны әлеуметтік қорғау, білім және мәдениет, жастар ісі, депутаттық өкілеттік және адам құқығы, заңдылық, қоғамдық ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының дербес құрамы туралы

О персональном составе и председателе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации

6/7

Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 51/1 «2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 51/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2021-2023 годы»

6/8

«2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданы Тимирязев ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Тимирязев аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 8 қаңтардағы №51/15 шешіміне өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы

О внесении изменений и дополнения в решение от 8 января 2021 года № 51/15 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы»

6/9

Тимирязев аудандық мәслихатының 2021 жылғы 08 қаңтардағы №51/7 «2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданы Докучаев ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы»шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 8 января 2021 года № 51/7 «Об утверждении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы»

6/10

Тимирязев аудандық мәслихатының 2021 жылғы 08 қаңтардағы №51/6 «2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданы Дмитриев ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы»шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 8 января 2021 года № 51/6 «Об утверждении бюджета Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы»

6/11

Тимирязев аудандық мәслихатының 2021 жылғы 08 қаңтардағы №51/3 «2021-2023 жылдарға арналған Тимирязев ауданы Аксуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 8 января 2021 года № 51/3 «Об утверждении бюджета Аксуатского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы»

6/12

Тимирязев ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібін және мөлшерін айқындау туралы

Об определении порядка и размера возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану в Тимирязевском районе

6/13

«Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы ауылдық округтерінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы» Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихатының 2018 жылғы 15 маусымдағы № 24/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 15 июня 2018 года № 24/5 «Об утверждении Регламента собрания местного сообщества сельских округов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

6/14

Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 17 наурыздағы № 44/15 «Тимирязев ауданы әкімінің жанындағы Діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестің дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 17 марта 2020 года № 44/15 «О персональном составе Совета по связям с религиозными объединениями при акиме Тимирязевского района»

6/15

Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 17 наурыздағы № 44/12 «Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 17 марта 2020 года № 44/12 «О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района»

6/16

Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 30 наурыздағы № 3/8 «Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы әйелдер ісі және отбасы-демографиялық саясаты жөніндегі аудандық комиссияның дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 марта 2021 года № 3/8 «О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района»

6/17

Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 17 наурыздағы № 44/14 «Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы Жастар істері жөніндегі кеңестің дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение районного маслихата от 17 марта 2020 года № 44/14 «О персональном составе Совета по делам молодёжи при акимате Тимирязевского района»

6/18

Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 16 қарашадағы № 49/3 «Қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі Үйлестіру кеңесінің дербес құрамы туралы»шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 16 ноября 2020 года № 49/3 «О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»

Перечень принятых решений за VII созыв
V сессия (очередная)
05.08.2021 г.

5/1 Тимирязев аудандық мәслихатының депутаты Лашын Кәкімнің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного маслихата Каким Лашын
5/2 Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 17 қыркүйектегі № 48/3 «Целинный ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызмет пен міндеттердің орындалуы жөніндегі есебі туралы» шешімінің іске асырылуы туралы;
О реализации решения Тимирязевского районного маслихата от 17 сентября 2020 года № 48/3 «Об отчёте акима Целинного сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»
5/3 Тимирязев аудандық мәслихатының 2019 жылғы 7 тамыздағы № 36/4 «Азаматтық қызметшілер болып табылатын және Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының ауылдық жерінде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт, ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы;
О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 7 августа 2019 года № 36/4 «Об установлении повышенных на двадцать пять процентов должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
5/4 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 50/4 «Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы;
О признании утратившим силу решения Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 23 декабря 2020 года № 50/4«Об установлении размеров социальной помощи для отдельно взятой категории получателей к памятным датам и праздничным дням»
5/5 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихатының 2014 жылғы 28 ақпандағы № 24/8 «Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Есіл ауылдық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауылдар тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 28 февраля 2014 года № 24/8 «Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
5/6 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық мәслихатының 2017 жылғы 15 қарашадағы № 17/5 «Сот шешімімен коммуналдық меншігіне түскен деп танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы;
О признании утратившим силу решения Тимирязевского районного маслихата «Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» от 15 ноября 2017 года № 17/5
5/7 Тимирязев аудандық мәслихатының хатшысы А.С. Асанованың демалысы туралы
Об отпуске секретаря Тимирязевского районного маслихата Асановой А.С.

Перечень принятых решений за VII созыв 
IV сессия (очередная)
29.06.2021 г.

4/1 Тимирязев аудандық мәслихат депутаты А. Г. Приходьконың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного мслихата Приходько А.Г
4/1 Тимирязев ауданының 2020 жылға арналған аудандық бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении районного бюджета Тимирязевского района за 2020 год
4/3 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Ақжан ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Акжанского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/4 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Ақсуат ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Аксуатского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/5 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Белоградов ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Белоградовского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/6 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Дзержинский ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Дзержинского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/7 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Дмитриев ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/8 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Докучаев ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/9 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Есіл ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Есильского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/10 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Интернациональный ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/11 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Комсомол ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Комсомольского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/12 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Құртай ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Куртайского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/13 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Ленин ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Ленинского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/14 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Мичурин ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Мичуринского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/15 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Москворецкий ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Москворецкого сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/16 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Тимирязев ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/17 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Хмельницкий ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/18 2020 жылға арналған Тимирязев ауданы Целинный ауылдық округі бюджетінің атқарылуы туралы
Об исполнении бюджета Целинного сельского округа Тимирязевского района за 2020 год
4/19 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасының орындалу қорытындылары туралы
Об итогах исполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы
4/20 Тимирязев ауданының Құрметті азаматы атағын беру туралы
О присвоении звания «Почетный гражданин Тимирязевского района»
4/21 Тимирязев ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау туралы есебі/Отчет акима Тимирязевского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач
4/22 "Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданының 2020-2023 жылдарға арналған аудандық бюджетін бекіту туралы" Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №51/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы/О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2020 года №51/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» на 2020-2023 годы» (ZIP 172 Kb)
4/23 Солтүстік қазақстан облысы Тимирязев ауданы бойынша 2020-2021 жылдарға арналған 2020 жылға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды іске асыру қорытындылары туралы/Об итогах реализации плана по управлению пастбищами и их использованию по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области на 2020-2021 годы в 2020 году.
4/24 Тимирязев аудандық мәслихатының 2019 жылғы 28 наурыздағы № 37/7 "СҚО Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамы туралы"шешіміне өзгерістер енгізу туралы/О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 37/7 «О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района СКО»
4/25 Тимирязев аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 маусымдағы № 47/15 "Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі аудандық комиссияның дербес құрамы туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы/О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 24 июня 2020 года № 47/15 «О персональном составе районной комисии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
4/26 СҚО Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы Жер комиссиясының дербес құрамы туралы/О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района СКО
4/27 СҚО Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы жер комиссиясының дербес құрамы туралы
О персональном составе Земельной комисии при акимате Тимирязевского района СКО
4/28 "СҚО Тимирязев ауданы Есіл ауылдық округінің бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы"Тимирязев аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 наурыздағы №3/4 шешімінің күшін жою туралы
Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 30 марта 2021 года №3/4 «Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Есильского сельского округа Тимирязевского района СКО»
4/29 Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің жанындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы
О персональном составе комисии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
4/30-31 Тимирязев аудандық мәслихатының кезекті V сессиясының күн тәртібі туралы
О повестке дня, председателе очередной V сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений
за VII созыв III сессия
30.03.2021 г.

3/1 О внесении изменений и дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 51/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2021-2023 годы» (ZIP 123 Kb)
3/2 О предоставлении в 2021 году подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (ZIP 86 Kb)
3/3 О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 12 марта 2018 года № 21/6 «О ставках земельного налога по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области» (ZIP 88 Kb)
3/4 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
3/5 О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»
3/6 О внесений изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 января 2021 года № 2/2 «О персональном составе Земельной комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
3/7 О персональном составе жилищной комиссии при акимате Тимирязевского района
3/8 О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района
3/9 О персональном составе противопаводковой комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
3/10 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 4 февраля 2019 года №31/1 «Об утверждении состава Общественного совета Тимирязевского района»
3/11 Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 5 февраля 2019 года № 31/2 «Об утверждении положения об Общественном совете Тимирязевского района»
3/12 О повестке дня очередной ІV сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VII созыв
II сессия (внеочередная)
27.01.2021 г.

2/1 Об утверждении программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы
2/2 О персональном составе Земельной комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
2/3 О председателе III сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VII созыв
I сессия (очередная)
15.01.2021 г.

1/4 Об освобождении от должности секретаря районного маслихата VI созыва
1/5 Об избрании секретаря Тимирязевского районного маслихата
1/6 Об образовании постоянных комиссий Тимирязевского районного маслихата
1/7 О персональном составе и председателе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам бюджета, налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности, развития отраслей экономики
1/8 О персональном составе и председателе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации
1/9 О регистрации депутатской фракции членов партии «Nur Otan»
1/10 О схеме управления Тимирязевским районом
1/11 О внесении изменений в решение районного маслихата от 17 октября 2018 года № 26/6 «О персональном составе акимата Тимирязевского района»
1/12 О персональном составе Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
1/13 О персональном составе Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
1/14 О повестке дня очередной II сессии Тимирязевского районного маслихата
1/15 О председателе очередной II сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень действующих нормативных правовых актов

№ п/п Дата принятия решения Номер акта Наименование акта Зарегистри-рован (дата и номер гос. регистрации в органах юстиции)
1 28 февраля 2014 г. 24/2 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Акжанского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (http://zan.gov.kz/ client/#!/doc/78463/rus) 02.04.2014 г. № 2631
2 28 февраля 2014 г. 24/3 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Аксуатского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (http://zan.gov.kz/ client/#!/doc/78458/rus) 02.04.2014 г. 
№ 2626
3 17 сентября 2020 г 48/7 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Белоградовского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/146702/rus) 25.09.2020 г.№ 6548
4 28 февраля 2014 г. 24/5 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Дзержинского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78460/rus)
02.04.2014 г.№ 2628
5 28 февраля 2014 г. 24/6 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78454/rus)
02.04.2014 г.№ 2622
6 28 февраля 2014 г. 24/7 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Докучаевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78457/rus)
02.04.2014 г.№ 2625
7 28 февраля 2014 г. 24/8 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78456/rus)
02.04.2014 г.№ 2624
8 28 февраля 2014 г. 24/9 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Интернационального сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78464/rus)
02.04.2014 г.№ 2632
9 28 февраля 2014 г. 24/10 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Комсомольского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78455/rus)
02.04.2014 г.№ 2623
10 28 февраля 2014 г. 24/11 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Куртайского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78469/rus)
02.04.2014 г.№ 2637
11 28 февраля 2014 г. 24/12 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Ленинского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78467/rus)
02.04.2014 г.№ 2635
12 28 февраля 2014 г. 24/13 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Мичуринского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78461/rus)
02.04.2014 г.№ 2629
13 28 февраля 2014 г. 24/14 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Москворецкого сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78462/rus)
02.04.2014 г.№ 2630
14 28 февраля 2014 г. 24/15 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей сел для участия в сходе местного сообщества Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78465/rus)
02.04.2014 г.№ 2633
15 28 февраля 2014 г. 24/16 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78466/rus)
02.04.2014 г.№ 2634
16 28 февраля 2014 г. 24/17 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Целинного сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/78468/rus)
02.04.2014 г.№ 2636
17 14 декабря 2020 г. 50/2 Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, нормы их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/150030/rus)
20.12.2020 г. № 6812
18 23 декабря 2020 г. 50/3 Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/150929/rus)
29.12.2020 г. № 6862
19 23 декабря 2020 г. 50/4 Об установлении размеров социальной помощи для отдельно взятой категории получателей к памятным датам и праздничным дням
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/150931/rus)
29.12.2020 г. № 6863
20 23 декабря 2020 г. 50/5 Об определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/150869/rus)
29.12.2020 г. № 6860
21 17 марта 2020 г. 44/7 Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/140558/rus)
20.03.2020 г. № 6112
22 15 ноября 2017 г. 17/5 Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/116452/rus)
05.12.2017 г. № 4393
23 25 декабря 2020 г. 51/1 Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151030/rus) 06.01.2021 г. № 6875
24 8 января 2021 г. 51/2 Об утверждении бюджета Акжанского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151894/rus) 12.01.2021 г. № 6953
25 8 января 2021 г. 51/3 Об утверждении бюджета Аксуатского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151926/rus) 12.01.2021 г. № 6968
26 8 января 2021 г. 51/4 Об утверждении бюджета Белоградовского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/md/152010/rus) 13.01.2021 г. № 6965
27 8 января 2021 г. 51/5 Об утверждении бюджета Дзержинского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151898/rus) 12.01.2021 г. № 6956
28 8 января 2021 г. 51/6 Об утверждении бюджета Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151895/rus) 12.01.2021 г. № 6954
29 8 января 2021 г. 51/7 Об утверждении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151936/rus) 12.01.2021 г. № 6973
30 8 января 2021 г. 51/8 Об утверждении бюджета Есильского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151896/rus) 12.01.2021 г. № 6955
31 8 января 2021 г. 51/9 Об утверждении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151927/rus) 12.01.2021 г. № 6969
32 8 января 2021 г. 51/10 Об утверждении бюджета Комсомольского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151899/rus) 12.01.2021 г. № 6957
33 8 января 2021 г. 51/11 Об утверждении бюджета Куртайского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151900/rus) 12.01.2021 г. № 6958
34 8 января 2021 г. 51/12 Об утверждении бюджета Ленинского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/152011/rus) 13.01.2021 г. № 6996
35 8 января 2021 г. 51/13 Об утверждении бюджета Мичуринского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151928/rus) 12.01.2021 г. № 6970
36 8 января 2021 г. 51/14 Об утверждении бюджета Москворецкского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/152008/rus) 13.01.2021 г. № 6993
37 8 января 2021 г. 51/15 Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151930/rus) 12.01.2021 г. № 6971
38 8 января 2021 г. 51/16 Об утверждении бюджета Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/151939/rus) 12.01.2021 г. № 6974
39 8 января 2021 г. 51/17 Об утверждении бюджета Целинного сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/152009/rus) 13.01.2021 г. № 6994
40 17 марта 2020 г. 44/4 О предоставлении в 2020 году подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района(http://zan.gov.kz/client/#!/md/140560/rus) 20.03.2020№ 6113
41 25 декабря 2017 г. 18/6 Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Тимирязево и сельских населенных пунктов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/117529/rus)
09.01.2018 г. № 4474
42 24 декабря 2020 г. 51/18 Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Тимирязевскому району на 2020-2021 годы
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/150933/rus)
29.12.2020 г. № 6864
43 12 марта 2018 г. 21/6 О ставках земельного налога по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области (http://zan.gov.kz/client/#!/doc/119888/rus) 28.03.2018 г. № 4619
44 07 марта 2018 г. 21/10 Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» коммунального государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области»
(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/119885/rus)
28.03.2018№ 4617
45 24 июня 2020 года 47/10 Об утверждении порядка и размера оказания социальной поддержки пооплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Тимирязевского района Северо-Казахстанской области(http://zan.gov.kz/client/#!/md/144266/rus) 30.06.2020№ 6411
46 7 августа 2019 г. 36/4 Об установлении повышенных на двадцать пять процентов должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности Тимирязевского района Северо-Казахстанской области(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/134180/rus) 20.08.2019№ 5543
47 15 июня 2018 г. 24/5 Об утверждении Регламента собрания местного сообщества сельских округов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области(http://zan.gov.kz/client/#!/doc/123148/rus) 2.07.2018№ 4793

Перечень принятых решений за VI созыв
LІ сессия (очередная)
24.12.2020 г.

51/1 Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 148 Kb)
51/2 Об утверждении бюджета Акжанского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 115 Kb)
51/3 Об утверждении бюджета Аксуатского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 102 Kb)
51/4 Об утверждении бюджета Белоградовского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 100 Kb)
51/5 Об утверждении бюджета Дзержинского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 99 Kb)
51/6 Об утверждении бюджета Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 99 Kb)
51/7 Об утверждении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 106 Kb)
51/8 Об утверждении бюджета Есильского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 99 Kb)
51/9 Об утверждении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 101 Kb)
51/10 Об утверждении бюджета Комсомольского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 99 Kb)
51/11 Об утверждении бюджета Куртайского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 100 Kb)
51/12 Об утверждении бюджета Ленинского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 97 Kb)
51/13 Об утверждении бюджета Мичуринского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 100 Kb)
51/14 Об утверждении бюджета Москворецкского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 101 Kb)
51/15 Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 103 Kb)
51/16 Об утверждении бюджета Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 87 Kb)
51/17 Об утверждении бюджета Целинного сельского округа Тимирязевского района на 2021-2023 годы (ZIP 101 Kb)
51/18 Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области на 2020-2021 годы (ZIP 1706 Kb)
51/19 О перечне основных вопросов, вносимых на рассмотрение сессий Тимирязевского районного маслихата в 2021 году
51/20 О структуре, штатной численности аппарата маслихата и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности районного маслихата на 2021 год

Перечень принятых решений за VI созыв
L сессия (очередная)
08.12.2020 г.

50/1 Об отчёте депутата Никитенко Е.Н. о ходе депутатской деятельности
50/2 Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, нормы их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области (ZIP 92 Kb)
50/3 Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района (ZIP 108 Kb)
50/4 Об установлении размеров социальной помощи для отдельно взятой категории получателей к памятным датам и праздничным дням (ZIP 101 Kb)
50/5 Об определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану (ZIP 423 Kb)
50/6 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложений по переименованию улиц в селе Аксуат Аксуатского сельского округа Тимирязевского района
50/7 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложений по переименованию улиц в селе Жаркен Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района
50/8 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложений по переименованию улиц в селе Мичурино Мичуринского сельского округа Тимирязевского района
50/9 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по присвоению наименования улице в селе Тимирязево Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района
50/10 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложений по переименованию улиц в селе Хмельницкое Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района
50/11 О внесении изменения в решение районного маслихата от 05 января 2016 года № 45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»
50/13 О внесении изменения в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий» (ZIP 9 Kb)
50/14 О повестке дня очередной L сессии Тимирязевского районного маслихата
50/15 О председателе очередной L сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLIХ сессия (очередная)
16.11.2020 г.

49/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 42/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 133 Kb)
49/2 О внесений изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата от 9 января 2020 года № 42/15 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 102 Kb)
49/3 О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также организациисоциальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания
49/4 О внесении изменений в решение районного маслихата от 19 сентября 2019 года № 38/5 «О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
49/5 О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий» (ZIP 10 Kb)
49/6 О повестке дня очередной L сессии Тимирязевского районного маслихата
49/7 О председателе очередной L сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLVIII сессия (очередная)
17.09.2020 г.

48/1 Об отчёте акима Тимирязевского района Кенесова Н.М. о выполнении возложенных на него функций и задач
48/2 Об отчёте депутата Приходько А.Г.о ходе депутатской деятельности
48/3 Об отчёте акима Целинного сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач
48/4 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 42/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 121 Kb)
48/5 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 431 Kb)
48/6 О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2017 года № 18/6 «Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам оплаты за земельные участки села Тимирязево и сельских населенных пунктов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» (ZIP 90 Kb)
48/7 Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей села для участия в сходе местного сообщества Белоградовского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (ZIP 97 Kb)
48/8 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 33/11 «О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения»
48/9 Об утверждении проекта земельно-хозяйственного устройства села Тимирязево Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
48/10 О повестке дня очередной ХLVIII сессии Тимирязевского районного маслихата
48/11 О председателе очередной ХLVIII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLVII сессия (очередная)
24.06.2020 г.

47/1 Об исполнении бюджета Тимирязевского района за 2019 год
47/2 Об исполнении бюджета Тимирязевского сельского округа за 2019 год
47/3 Об актуальных вопросах обеспечения качества в сфере образования Северо-Казахстанской области
47/4 О ходе выполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы в 2019 году
47/5 Об итогах реализации Плана по управлению и использованию пастбищ по Тимирязевскому району на 2018-2019 годы
47/8 О реализации решения районного маслихата от 19 июня 2019 года № 35/2 «Об отчёте акима Ленинского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»
47/9 О реализации решения районного маслихата от 7 августа 2019 года № 36/2 «Об отчёте акима Есильского сельского округао выполнении возложенных на него функций и задач»
47/10 Об утверждении порядка и размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств, специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Тимирязевскогорайона Северо-Казахстанской области (ZIP 426 Kb)
47/12 О внесении изменений и дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 9 января 2020 года № 42/15 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 99 Kb)
47/13 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 8 января 2020 года № 42/9 «Об утверждении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 431 Kb)
47/15 О персональном составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
47/16 О признании утратившим силу решения Тимирязевского районного маслихата от 3 мая 2017 года № 12/7 «Об утверждении Правил выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области» и его описания» (ZIP 423 Kb)
47/17 О повестке дня очередной ХLVIII сессии Тимирязевского районного маслихата
47/18 О председателе очередной ХLVIII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLVІ сессия (внеочередная)
16.06.2020 г.

Перечень принятых решений за VI созыв
XLV сессия (очередная)
13.04.2020 г.

45/1 О внесении изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 42/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 121 Kb)
45/2 О внесении изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата от 8 января 2020 года № 42/7 «Об утверждении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 99 Kb)
45/3 О внесении изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата от 8 января 2020 года № 42/9 «Об утверждении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 98 Kb)
45/4 О внесении изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата от 9 января 2020 года № 42/15 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 97 Kb)
45/5 О внесении изменений и дополнения в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 442 Kb)
45/6 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 12 марта 2018 года № 21/6 «О корректировке базовых ставок земельного налога и единого земельного налога по Тимирязевскому району Северо-Казахстанской области» (ZIP 87 Kb)
45/7 О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»
45/8 О повестке дня очередной ХLVI сессии Тимирязевского районного маслихата
45/9 О председателе очередной XLVI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLІV сессия (очередная)
17.03.2020 г.

44/1 Об отчётах постоянных комиссий районного маслихата о работе в 2019 году
44/2 О деятельности Тимирязевского районного маслихата VI созыва в 2019 году
44/3 О внесении изменений и дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 42/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 123 Kb)
44/4 О предоставлении в 2020 году подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района (ZIP 90 Kb)
44/5 О внесении изменений и дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 9 января 2020 года № 42/15 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 438 Kb)
44/6 О ходе выполнения решения районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/5 «О плане мероприятий по реализации перечня замечаний и предложений, высказанных жителями Тимирязевского района в ходе предвыборной кампании 2016 года»
44/7 Об определении размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области (ZIP 96 Kb)
44/8 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 19 июля 2017 года № 15/9 «О персональном составе специальной комиссии для регистрации и учета граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, и выдачи им удостоверений, проживающих в Тимирязевском районе»
44/9 О внесении изменении в решение Тимирязевского районного маслихата от 19 сентября 2019 года № 38/5 «О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
44/10 О внесении изменений в решение сессии Тимирязевского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 33/7 «О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
44/11 О персональном составе Земельной комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
44/12 О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района
44/13 О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района
44/14 О персональном составе Совета по делам молодёжи при акимате Тимирязевского района
44/15 О персональном составе Совета по связям с религиозными объединениями при акиме Тимирязевского района
44/16 О персональном составе противопаводковой комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
44/17 О схеме управления Тимирязевским районом
44/18 О повестке дня очередной ХLV сессии Тимирязевского районного маслихата
44/19 О председателе очередной ХLV сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XLІІІ сессия (внеочередная)
05.03.2020 г.

43/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 105 Kb)

Перечень принятых решений за VI созыв
XLII сессия (очередная)
25.12.2019 г.

42/1 Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 118 Kb)
42/2 Об утверждении бюджета Акжанского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 102 Kb)
42/3 Об утверждении бюджета Аксуатского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 98 Kb)
42/4 Об утверждении бюджета Белоградовского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 97 Kb)
42/5 Об утверждении бюджета Дзержинского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 98 Kb)
42/6 Об утверждении бюджета Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 96 Kb)
42/7 Об утверждении бюджета Докучаевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 101 Kb)
42/8 Об утверждении бюджета Есильского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 97 Kb)
42/9 Об утверждении бюджета Интернационального сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 99 Kb)
42/10 Об утверждении бюджета Комсомольского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 99 Kb)
42/11 Об утверждении бюджета Куртайского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 432 Kb)
42/12 Об утверждении бюджета Ленинского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 95 Kb)
42/13 Об утверждении бюджета Мичуринского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 433 Kb)
42/14 Об утверждении бюджета Москворецкого сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 432 Kb)
42/15 Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы» (ZIP 436 Kb)
42/16 Об утверждении бюджета Хмельницкого сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 432 Kb)
42/17 Об утверждении бюджета Целинного сельского округа Тимирязевского района на 2020-2022 годы (ZIP 95 Kb)
42/18 О перечне основных вопросов, вносимых на рассмотрение сессий Тимирязевского районного маслихата в 2020 году
42/19 О структуре, штатной численности КГУ «Аппарат Тимирязевского районного маслихата» и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности Тимирязевского районного маслихата на 2020 год
42/20 О повестке дня очередной ХLIII сессии Тимирязевского районного маслихата
42/21 О председателе очередной ХLIII сессии Тимирязевского районного маслихата  

Перечень принятых решений за VI созыв
XLІ сессия (внеочередная)
10.12.2019 г.

41/1 О внесении изменения в решение сессии районного маслихата от 05 января 2016 года № 45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»
41/2 О председателе очередной XLIІ сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XL сессия (очередная)
14.11.2019 г.

40/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 26 декабря 2018 года № 29/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 128 Kb)
40/2 О внесении изменений в решение районного маслихата от 24 марта 2016 года № 1/6 «О персональном составе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам бюджета,налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности,развития отраслей экономики»
40/3 О внесении изменения в решение районного маслихата от 24 марта 2016 года № 1/7 «О персональном составе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации»
40/4 О повестке дня очередной XLI сессии Тимирязевского районного маслихат
40/5 О председателе очередной XLI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХІХ сессия (очередная)
23.10.2019 г.

39/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 29/2 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 96 Kb)
39/2 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 104 Kb)
39/3 О повестке дня очередной XL сессии Тимирязевского районного маслихат
39/4 О председателе очередной XL сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХVІІІ сессия (очередная)
19.09.2019 г.

38/1

Об отчёте депутата Ивановой М.Ф. о ходе депутатской деятельности
38/2 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 26 декабря 2018 года № 29/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 132 Kb)
38/3 О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 17 января 2019 года № 30/4 «О предоставлении мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района на 2019 год» (ZIP 85 Kb)
38/4 Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 22 августа 2019 года № 36/3 «О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района»
38/5 О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
38/6 О внесений изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 33/13 «О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
38/7 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 марта 2019 года № 33/12 «О персональном составе Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
38/8 О повестке дня очередной XXХIХ сессии Тимирязевского районного маслихата
38/9 О председателе очередной XXХIХ сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХVІІ сессия (внеочередная)
04.09.2019 г.

37/4 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию Тимирязевского района в район имени Сабита Муканова
37/2 О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/1 «Об избрании членов Тимирязевской районной избирательной комиссии»
37/3 О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 января 2019 года № 30/2 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»
37/4 О председателе очередной XXXVIII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХVІ сессия (очередная)
07.08.2019 г.

36/1 Об отчёте акима Тимирязевского района Кенесова Н.М. о выполнении возложенных на него функций и задач
36/2 Об отчёте акима Есильского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач
36/3 О согласовании перечня должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
36/4 Об установлении повышенных на двадцать пять процентов должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (ZIP 85 Kb)
36/5 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района»
36/6 О признании утратившим силу решения Тимирязевского районного маслихата от 15 ноября 2017 года № 17/3 «Об утверждении Правил определения размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе» (ZIP 418 Kb)
36/7 О персональном составе комиссии для организации работы по оказанию мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
36/8 О повестке дня очередной XXXVII сессии Тимирязевского районного маслихат
36/9 О председателе очередной XXXVII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХV сессия (очередная)
19.06.2019 г.

35/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 29/1«Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 126 Kb)
35/2 Об отчёте акима Ленинского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач
35/3 О реализации решения районного маслихата от 27 апреля 2018 года № 23/3 «Об отчёте акима Белоградовского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»
35/4 О ходе реализации проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы»
35/5 О внесении дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 427 Kb)
35/6 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 17 октября 2018 года № 26/7 «О персональном составе Земельной комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
35/7 О персональном составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате Тимирязевского района
35/8 О повестке дня очередной XXХVI сессии Тимирязевского районного маслихата
35/9 О председателе очередной XXХVI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХIV сессия (очередная)
30.04.2019 г.

34/1 Об исполнении бюджета Тимирязевского района за 2018 год
34/2 Об исполнении бюджета Тимирязевского сельского округа за 2018 год
34/3 О ходе выполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы в 2018 году
34/4 О реализации решения районного маслихата от 28 апреля 2017 года № 12/2 «Об отчёте акима Мичуринского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»
34/5 О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района
34/6 О персональном составе Совета по делам молодёжи при акимате Тимирязевского района
34/7 О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района
34/8 О повестке дня очередной XXХV сессии Тимирязевского районного маслихата
34/9 О председателе очередной XXХV сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХIII сессия (очередная)
28.03.2019 г.

33/1 О деятельности Тимирязевского районного маслихата VI созыва в 2018 году
33/2 О присвоении звания «Почётный гражданин Тимирязевского района»
33/3 О ходе выполнения решения районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/5 «О плане мероприятий по реализации перечня замечаний и предложений, высказанных жителями Тимирязевского района в ходе предвыборной кампании 2016 года»
33/4 О внесении изменений и дополнений в решение Тимирязевского районного маслихата от 26 декабря 2018 года № 29/1 «Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 54 Kb)
33/5 О внесении изменении в решение Тимирязевского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 29/2 «Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2019-2021 годы» (ZIP 27 Kb)
33/6 О внесении изменений в решение районного маслихата от 17 октября 2018 года № 26/6 «О персональном составе акимата Тимирязевского района»
33/7 О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
33/8 О персональном составе противопаводковой комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
33/9 О персональном составе жилищной комиссии при акимате Тимирязевского района
33/10 О персональном составе бюджетной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
33/11 О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения
33/12 О персональном составе Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
33/13 О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
33/14 О повестке дня очередной XXХIV сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХII сессия (внеочередная)
18.02.2019 г.

32/1 О даче согласия на назначение Кенесова Нурлана Маратулы на должность акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

Перечень принятых решений за VI созыв
XХХI сессия (внеочередная)
04.01.2019 г.

31/1 Об утверждении состава Общественного совета Тимирязевского района
31/2 Об утверждении положения об Общественном совете Тимирязевского района
31/3 О внесении изменений в решение Тмимрязевского районного маслихата от 17 октября 2018 года № 26/5 «О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказанияи иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»
31/4 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 17 октября 2018 года № 26/4 «О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения»
31/5 О председателе очередной XXХIІ сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XXX сессия (очередная)
11.01.2019 г.

30/1 Об избрании членов Тимирязевской районной избирательной комиссии (ZIP 9 Kb)
30/2 Об избрании членов участковых избирательных комиссий (ZIP 30 Kb)
30/3 О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного маслихата Сапулатова К.А.
30/4 О предоставлении мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района на 2019 год (решение принято 17 января 2018 года) (ZIP 11 Kb)
30/5 О повестке дня очередной XXХI сессии Тимирязевского районного маслихата
30/6 О председателе очередной XXХI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХIХ сессия (очередная)
26.12.2018 г.

29/1 Об утверждении районного бюджета Тимирязевского района на 2019-2021 годы (ZIP 99 Kb)
29/2 Об утверждении бюджета Тимирязевского сельского округа на 2019-2021 годы (решение принято 28 декабря 2018 года) (ZIP 34 Kb)
29/3 Отчёт постоянных комиссий районного маслихата о работе в 2018 году
29/5 О внесении изменения в решение сессии районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении оказания социальной помощи, установления размеров и установление перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 31 Kb)
29/6 О внесении изменения в решение сессии районного маслихата от 05 января 2016 года № 45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»
29/7 О перечне основных вопросов, вносимых на рассмотрение сессий районного маслихата в 2019 году
29/8 О структуре, штатной численности аппарата маслихата и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности районного маслихата на 2019 год
29/9 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию переулка в селе Тимирязево Тимирязевского сельского округа
29/10 О персональном составе комиссии по аккредитации при акимате Тимирязевского района
29/11 О повестке дня очередной XXX сессии Тимирязевского районного маслихата
29/12 О председателе очередной XXX сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XXVIII сессия (внеочередная)
12.12.2018 г.

28/1 О присвоении звания «Почётный гражданин» Тимирязевского района

Перечень принятых решений за VI созыв
XXVII сессия (очередная)
27.11.2018 г.

27/1 О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного маслихата Едрисовой Ж.К.
27/2 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2017 года №18/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (решение принято 28 ноября 2018 года) (ZIP 55 Kb)
27/3 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 декабря 2017 года №18/2 «О бюджете Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2018-2020 года» (ZIP 22 Kb)
27/4 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 17 октября 2018 года №26/5 «О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»
27/5 О повестке дня очередной XXVIІI сессии Тимирязевского районного маслихата
27/6 О председателе очередной XXVIІI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХVI сессия (очередная)
17.10.2018 г.

26/1 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2017 года №18/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (решение принято 26 октября 2018 года) (ZIP 41 Kb)
26/2 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 декабря 2017 года №18/2 «О бюджете Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2018-2020 года» (решение принято 26 октября 2018 года) (ZIP 26 Kb)
26/3 О персональном составе жилищной комиссии при акимате Тимирязевского района
26/4 О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения
26/5 О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания
26/6 О персональном составе акимата Тимирязевского района
26/7 О персональном составе Земельной комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
26/8 Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 07 сентября 2018 года № 25/5 «Об утверждении Правил определения размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе»
26/9 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию улицы в селе Белоградовка Белоградовского сельского округа Тимирязевского района
26/10 О повестке дня очередной XXVII сессии Тимирязевского районного маслихата
26/11 О председателе очередной XXVII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХV сессия (очередная)
07.09.2018 г.

25/1 Об отчёте акима Тимирязевского района Сагдиева Е.Б. о выполнении возложенных на него функций и задач
25/2 Об отчёте депутата Сапулатова К.А. о выполнении им депутатских полномочий
25/3 О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (ZIP 52 Kb)
25/4 О работе КГУ «Отдел занятости и социальных программ» по реализации плана дополнительных мер по обеспечению занятости сельского населения»
25/5 Об утверждении Правил определения размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе
25/6 О внесении предложений по упразднению и исключению из учетных данных села Аксу Белоградовского сельского округа, села Нарынгуль Есильского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
25/7 Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/11 «Об избрании членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тимирязевского районного маслихата»
25/8 О повестке дня очередной XXVI сессии Тимирязевского районного маслихата
25/9 О председателе очередной XXVI сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XХIV сессия (очередная)
15.06.2018 г.

24/1 О ходе выполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы в 2017 году
24/2 О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (ZIP 52 Kb)
24/3 О внесении изменений в решение районного маслихата от 27 декабря 2017 года № 18/2 «О бюджете Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (решение принято 20 июня 2018 года) (ZIP 20 Kb)
24/4 О реализации решения районного маслихата от 28 апреля 2017 года № 12/2 «Об отчёте акима Мичуринского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»
24/5 Об утверждении регламента собрания местного сообщества сельских округов Тимирязевского района (ZIP 19 Kb)
24/6 О внесении изменения в решение районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/6 «О структуре, штатной численности аппарата маслихата и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности районного маслихата на 2018 год»
24/7 О внесении изменений в решение районного маслихата от 16 января 2017 года № 9/1 «О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»
24/8 О повестке дня очередной XXV сессии Тимирязевского районного маслихата
24/9 О председателе очередной XXV сессии Тимирязевского районного маслихата

XXIII сессия (очередная)
27.04.2018 г.

23/1 О присвоении звания «Почётный гражданин Тимирязевского района»
23/2 Об исполнении районного бюджета за 2017 год
23/3 Отчёт акима Белоградовского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач
23/4 О ходе выполнения решения районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/5 «О плане мероприятий по реализации перечня замечаний и предложений, высказанных жителями Тимирязевского района в ходе предвыборной кампании 2016 года»
23/5 О внесении изменений в решение районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/3 «О регистрации депутатской фракции членов партии «Нур Отан»
23/6 О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/5 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 16 Kb)
23/7 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию улиц в селе Мичурино Мичуринского сельского округа Тимирязевского района (совместное постановление с акиматом)
23/8 О повестке дня очередной XXIV сессии Тимирязевского районного маслихата
23/9 О председателе очередной XXIV сессии Тимирязевского районного маслихата

XXII сессия (очередная)
28.03.2018 г.

22/1 Об итогах выборов депутата Тимирязевского районного маслихата вместо выбывшего по избирательному округу № 8
22/2 О присвоении звания «Почётный гражданин Тимирязевского района»
22/3 О деятельности Тимирязевского районного маслихата VI созыва в 2017 году
22/4 Об отчёте и оценке деятельности начальника местной полицейской службы ОВД Тимирязевского района ДВД СКО по итогам работы в 2017 году
22/5 О внесении изменений в решение районного маслихата от 24 марта 2016 года № 1/7 «О персональном составе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации»
22/6 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию улицы в селе Акжан Акжанского сельского округа Тимирязевского района (совместное постановление с акиматом)
22/7 О внесении на рассмотрение Северо-Казахстанской областной ономастической комиссии предложения по переименованию улиц в селе Комсомольское Комсомольского сельского округа Тимирязевского района (совместное постановление с акиматом)
22/8 О повестке дня очередной ХХІІІ сессии Тимирязевского районного маслихата
22/9 О председателе очередной XXIII сессии Тимирязевского районного маслихата

XXI сессия (оредная)
26.02.2018 г.

21/1 Об отчёте постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации о работе в 2017 году
21/2 О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 18/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы» (ZIP 42 Kb)
21/3 О внесении изменения в решение сессии районного маслихата от 05 января 2016 года №45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»
21/4 О реализации решения районного маслихата от 10 ноября 2016 года № 6/1 «Об условиях проведения тендеров на содержание дорог в зимнее время и контроля над качеством его исполнения»
21/5 Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Тимирязевскому району на 2018-2019 годы (ZIP 7583 Kb)
21/6 О корректировке базовых ставок земельного налога и единого земельного налога по Тимирязевскому району (решение принято 12 марта 2018 года) (ZIP 14 Kb)
21/7 О признании утратившим силу решения Тимирязевского районного маслихата от 05 декабря 2011 года № 39/2 «О единых ставках фиксированного налога» (решение принято 12 марта 2018 года) (ZIP 10 Kb)
21/8 О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/11 «Об избрании членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тимирязевского районного маслихата»
21/9 О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/12 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»
21/10 Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» коммунального государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области» (решение принято 07 марта 2018 года) (ZIP 62 Kb)
21/11 О персональном составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате Тимирязевского района
21/12 О персональном составе противопаводковой комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
21/13 О персональном составе Земельной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
21/14 О повестке дня очередной XXII сессии Тимирязевского районного маслихата
21/15 О председателе очередной XXII сессии Тимирязевского районного маслихата

XX сессия (внеочередная)
22.01.2018 г.

20/1 О досрочном прекращении полномочий депутата Тимирязевского районного маслихата Алимбаева Б.Ж.
20/2 О внесении изменения в решение районного маслихата от 05 января 2016 года № 45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»
20/3 О внесении изменений в решение районного маслихата от 19 июля 2017 года № 15/4 «О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

XIX сессия (внеочередная)
05.01.2018 г.

19/1 О присвоении звания «Почётный гражданин Тимирязевского района»

XVIII сессия (очередная)
25.12.2017 г.

18/1 О районном бюджете Тимирязевского района на 2018-2020 годы (ZIP 69 Kb)
18/2 О бюджете Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района на 2018-2020 годы (решение принято 25.12.2017 г.) (ZIP 29 Kb)
18/3 Об отчёте постоянной комиссии районного маслихата по вопросам бюджета, налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности, развития отраслей экономики о проделанной работе в 2018 году
18/4 О выполнении решения районного маслихата от 30 июня 2016 года № 3/2 «О ходе реализации в районе Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», а также о состоянии, проблемах и перспективах развития отрасли сельского хозяйства Тимирязевского района»
18/5 О предоставлении в 2018 году мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района (ZIP 13 Kb)
18/6 Об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Тимирязево и сельских населенных пунктов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (ZIP 210 Kb)
18/7 О перечне основных вопросов, вносимых на рассмотрение сессий районного маслихата в 2018 году
18/8 О структуре, штатной численности аппарата маслихата и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности районного маслихата на 2018 год
18/9 О повестке дня очередной ХIХ сессии Тимирязевского районного маслихата
18/10 О председателе очередной ХIX сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XVII сессия (очередная)
15.11.2017 г.

17/1 Отчёт депутата Жантокова Ж.А. о ходе его депутатской деятельности
17/2 О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы» (решение принято 27 ноября 2017 года) (ZIP 53 Kb)
17/3 Об утверждении Правил определения размера и порядка оказания жилищной помощи в Тимирязевском районе (ZIP 24 Kb)
17/4 Об утверждении регламента собрания местного сообщества Тимирязевского сельского округа
17/5 Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решениями суда поступившими в коммунальную собственность (ZIP 10 Kb)
17/6 О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области
17/7 О внесении изменений в решение районного маслихата от 16 января 2017 года № 9/1 «О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»
17/8 О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 сентября 2016 года № 5/3 «О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения»
17/9 О повестке дня очередной XVIII сессии Тимирязевского районного маслихата
17/10 О председателе очередной XVIII сессии Тимирязевского районного маслихата

Перечень принятых решений за VI созыв
XVI сессия (очередная)
21.09.2017 г.

16/1

Об отчёте и оценке деятельности начальника местной полицейской службы ОВД Тимирязевского района ДВД СКО Байгутдинова А.Х. по итогам работы в I полугодии 2017 года

16/2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы» (ZIP 42 Kb)

16/3

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/10 «Об избрании членов Тимирязевской районной избирательной комиссии»

16/4

Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 31 июля 2017 года № 15/3 «Об утверждении границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки села Тимирязево и населенных пунктов Тимирязевского района»

16/5

О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 марта 2017 года № 11/5 «О персональном составе акимата Тимирязевского района»

16/6

О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 марта 2016 года № 48/5 «О персональном составе бюджетной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

16/7

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 сентября 2016 года № 5/3 «О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения»

16/8

О внесении изменений в решение районного маслихата от 06 марта 2017 года № 11/16 «О персональном составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

16/9

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/14 «О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

16/10

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 марта 2015 года № 35/7 «О персональном составе комиссии для организации работы по оказанию мер социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты»

16/11

О повестке дня очередной XVІI сессии Тимирязевского районного маслихата

16/12

О председателе очередной XVІI сессии Тимирязевского районного маслихата

XV сессия (очередная)
19.07.2017 г.

15/1

Об отчёте акима Тимирязевского района Сагдиева Е.Б. о выполнении возложенных на него функций и задач

15/2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы» (ZIP 44 Kb)

15/4

О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

15/5

О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 марта 2017 года № 11/5 «О персональном составе акимата Тимирязевского района»

15/6

О внесении изменений в решение районного маслихата от 28 апреля 2017 года № 12/5 «О персональном составе комиссии по вопросам борьбы с коррупцией Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

15/7

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/8 «О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района»

15/8

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 сентября 2016 года № 5/3 «О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения»

15/9

О персональном составе специальной комиссии для регистрации и учета граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, и выдачи им удостоверений, проживающих в Тимирязевском районе

15/10

О повестке дня очередной XVI сессии Тимирязевского районного маслихата

15/11

О председателе очередной XVI сессии Тимирязевского районного маслихата

XIV сессия (внеочередная)
26.06.2017 г.

14/1

О согласовании кандидатуры Сагдиева Ербола Болатовича на должность акима Тимирязевского района

XIII сессия (очередная)
15.06.2017 г.

13/1

О ходе выполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы в 2016 году

13/2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы» (ZIP 47 Kb)

13/3

О реализации решения районного маслихата от 30 июня 2016 года № 3/3 «Об отчёте акима Дзержинского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»

13/5

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 44/13 «О персональном составе Земельной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

13/6

О внесении изменения в решение районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 12 Kb)

13/7

О повестке дня очередной XIV сессии Тимирязевского районного маслихата

13/8

О председателе очередной XIV сессии Тимирязевского районного маслихата

XII сессия (очередная)
28.04.2017 г.

12/1

Об исполнении бюджета Тимирязевского района за 2016 год

12/2

Об отчёте акима Мичуринского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач

12/3

О качестве оказания услуг физическим и юридическим лицам Тимирязевским РУПС СКОФ АО «Казпочта»

12/4

О реализации решения районного маслихата от 10 ноября 2016 года № 6/1 «Об условиях проведения тендеров на содержание дорог в зимнее время и контроле над качеством их исполнения»

12/5

О персональном составе комиссии по вопросам борьбы с коррупцией Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

12/6

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/14 «О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

12/7

Об утверждении Правил выдачи служебного удостоверения и его описание в коммунальном государственном учреждении «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области» (ZIP 32 Kb)

12/8

О повестке дня очередной XIII сессии Тимирязевского районного маслихата

12/9

О председателе очередной XIII сессии Тимирязевского районного маслихата

XI сессия (кезекті)
06.03.2017 г.

11/1

О деятельности Тимирязевского районного маслихата VI созыва в 2016 году

11/2

О ходе выполнения решения районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/5 «О плане мероприятий по реализации перечня замечаний и предложений, высказанных жителями Тимирязевского района в ходе предвыборной кампании 2016 года»

11/3

О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы (ZIP 49 Kb)

11/4

О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 35 Kb)

11/5

О персональном составе акимата Тимирязевского района

11/6

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/10 «Об избрании членов Тимирязевской районной избирательной комиссии»

11/7

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/11 «Об избрании членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тимирязевского районного маслихата»

11/8

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/12 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»

11/9

Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» коммунального государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области» (ZIP 31 Kb)

11/10

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/8 «О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района»

11/11

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/9 «О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района»

11/12

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/10 «О персональном составе Совета по делам молодёжи при акимате Тимирязевского района»

11/13

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 июля 2016 года № 4/11 «О персональном составе Совета по связям с религиозными объединениями при акиме Тимирязевского района»

11/14

О персональном составе противопаводковой комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

11/15

О внесении изменений в решение районного маслихата от 11 марта 2016 года № 48/5 «О персональном составе бюджетной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

11/16

О персональном составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

11/17

О депутатском запросе Сапулатова К.А.

11/18

О повестке дня очередной ХІІ сессии Тимирязевского районного маслихата

11/19

О председателе очередной XII сессии Тимирязевского районного маслихата

X сессия (очередная)
07.02.2017 г.

10/1

Об отчёте и оценке деятельности начальника местной полицейской службы ОВД Тимирязевского района ДВД СКО Байгутдинова А.Х. по итогам работы в 2016 году

10/2

О признании утратившими силу некоторых решений Тимирязевского районного маслихата (ZIP 9 Kb)

10/3

Об утверждении Положения коммунального государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата Северо-Казахстанской области»

10/4

О переименовании государственного учреждения «Аппарат Тимирязевского районного маслихата»

10/5

О персональном составе эвакоприёмной комиссии Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

10/6

О персональном составе территориальных формирований гражданской защиты и сводного отряда экстренного реагирования территориального звена Тимирязевского района Северо-Казахстанской областной подсистемы Государственной системы гражданской защиты

10/7

О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

10/8

О персональном составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате Тимирязевского района

10/9

О председателе очередной XI сессии Тимирязевского районного маслихата

IX сессия (внеочередная)
16.01.2017 г.

9/1

О персональном составе Координационного совета по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания

9/2

Об отмене решения Тимирязевского районного маслихата от 26 декабря 2016 года № 8/8 «О признании утратившими силу некоторых решений Тимирязевского районного маслихата»

VIII сессия (очередная)
26.12.2016 г.

8/1

О районном бюджете Тимирязевского района на 2017-2019 годы (ZIP 74 Kb)

8/2

Об отчётах постоянных комиссий районного маслихата о работе в 2016 году

8/4

О предоставлении в 2017 году мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Тимирязевского района (ZIP 16 Kb)

8/5

О внесении изменений в решение районного маслихата от 5 января 2016 года № 45/1 «О Программе развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы»

8/6

О перечне основных вопросов, вносимых на рассмотрение сессий районного маслихата в 2017 году

8/7

О структуре, штатной численности аппарата маслихата и индивидуальном плане финансирования расходов на обеспечение деятельности районного маслихата на 2017 год

8/8

О признании утратившими силу некоторых решений Тимирязевского районного маслихата

8/9

О повестке дня очередной IХ сессии Тимирязевского районного маслихата

8/10

О председателе очередной IX сессии Тимирязевского районного маслихата

VII сессия (внеочередная)
12.12.2016 г.

7/1

О присвоении звания «Почётный гражданин Тимирязевского района»

7/2

О согласовании тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров, осуществляемые на территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

VI сессия (очередная)
10.11.2016 г.

6/1

Об условиях проведения тендеров на содержание дорог в зимнее время и контроле над качеством их исполнения

6/2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 44/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2016-2018 годы» (ZIP 49 Kb)

6/3

О внесении изменения в решение районного маслихата от 30 июня 2016 года № 3/6 «О персональном составе акимата Тимирязевского района»

6/4

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 июня 2016 года № 3/7 «О персональном составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

6/5

О персональном составе комиссии, выдающей заключение о возможности (невозможности) выдачи разрешения о передаче детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление, при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

6/6

О повестке дня очередной VII сессии Тимирязевского районного маслихата

6/7

О председателе очередной VII сессии Тимирязевского районного маслихата

V сессия (очередная)
30.09.2016 г.

5/1

Об отчёте депутата Алимбаева Б.Ж.о выполнении им депутатских полномочий

5/2

О внесении изменения в решение Тимирязевского районного маслихата от 27 апреля 2016 года № 2/4 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района» (ZIP 29 Kb)

5/3

О персональном составе районной комиссии по вопросам занятости населения

5/4

О согласовании тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые на территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области по автобусным и микроавтобусным маршрутам

5/5

О регламенте Тимирязевского районного маслихата

5/6

О реализации критических замечаний и предложений, высказанных участниками рабочих органов районного маслихата за период с июня по август 2016 года

5/7

О повестке дня очередной VI сессии Тимирязевского районного маслихата

5/8

О председателе очередной VІ сессии Тимирязевского районного маслихата

IV сессия (очередная)
25.07.2016 г.

4/1

Об отчёте акима Тимирязевского района Базарханова Е.С. «О социально-экономическом развитии района по итогам первого полугодия 2016 года»

4/2

Об отчёте начальника местной полицейской службы ОВД Тимирязевского района ДВД СКО Байгутдинова А.Х. «Об итогах оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2016 года» и оценка его деятельности

4/3

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 44/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2016-2018 годы» (ZIP 45 Kb)

4/4

О реализации решения районного маслихата от 30 июня 2015 года № 38/2 «Об отчёте акима Дмитриевского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач»

4/5

О плане мероприятий по реализации перечня замечаний и предложений, высказанных жителями Тимирязевского района в ходе предвыборной кампании 2016 года

4/6

Об итогах государственного аудита «Оценка планирования и исполнения местного бюджета, реализации программы развития территории Тимирязевского района», проведённого ревизионной комиссией по Северо-Казахстанской области

4/7

О согласовании перечня должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности

4/8

О персональном составе районной комиссии по государственным символам при акимате Тимирязевского района

4/9

О персональном составе районной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Тимирязевского района

4/10

О персональном составе районной комиссии по делам молодёжи при акимате Тимирязевского района

4/11

О персональном составе Совета по связям с религиозными объединениями при акиме Тимирязевского района

4/12

О внесении изменений в решение районного маслихата от 30 апреля 2015 года № 36/8 «О персональном составе Координационного совета по делам инвалидов при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

4/13

О персональном составе Антитеррористической комиссии при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

4/14

О персональном составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

4/15

О повестке дня очередной V сессии Тимирязевского районного маслихата

4/16

О председателе очередной V сессии Тимирязевского районного маслихата

III сессия (очередная)
30.06.2016 г.

3/1

О ходе выполнения Программы развития территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области на 2011-2015 годы в 2015 году

3/2

О ходе реализации в районе Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», а также о состоянии, проблемах и перспективах развития отрасли сельского хозяйства Тимирязевского района

3/3

Об отчёте акима Дзержинского сельского округа о выполнении возложенных на него функций и задач

3/4

О реализации критических замечаний и предложений, высказанных участниками рабочих органов районного маслихата за период с декабря 2015 года по апрель 2016 года

3/5

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей

3/6

О персональном составе акимата Тимирязевского района

3/7

О персональном составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

3/8

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/12 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»

3/9

О согласовании тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые на территории Тимирязевского района Северо-Казахстанской области по автобусным и микроавтобусным маршрутам

3/10

О повестке дня очередной IV сессии Тимирязевского районного маслихата

3/11

О председателе очередной IV сессии Тимирязевского районного маслихата

II сессия (очередная)
27.04.2016 г.

2/1

Об исполнении районного бюджета за 2015 год

2/2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 44/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2016-2018 годы» (ZIP 42 Kb)

2/3

О регистрации депутатской фракции членов партии «Нұр Отан»

2/4

Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Тимирязевского района (ZIP 36 Kb)

2/5

Об определении размера и порядка возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану (ZIP 8 Kb)

2/6

О внесении изменений в решение Тимирязевского районного маслихата от 11 марта 2016 года № 48/9 «О персональном составе межведомственной комиссии для определения сумм субсидий и списка получателей субсидий по каждому виду семян и саженцев на 2016 год»

2/7

О повестке дня очередной III сессии Тимирязевского районного маслихата

2/8

О председателе очередной III сессии Тимирязевского районного маслихата

I сессия (очередная)
24.03.2016 г.

1/1

О временном регламенте I сессии районного маслихата

1/2

Об итогах выборов в Тимирязевский районный маслихат VI созыва

1/3

О председателе I сессии маслихата

1/4

Об избрании секретаря Тимирязевского районного маслихата

1/5

Об образовании постоянных комиссий Тимирязевского районного маслихата

1/6

О персональном составе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам бюджета, налогов и финансов, экологии, предпринимательской деятельности, развития отраслей экономики

1/7

О персональном составе постоянной комиссии Тимирязевского районного маслихата по вопросам охраны здоровья населения и его социальной защиты, образования и культуры, делам молодежи, депутатских полномочий и правам человека, законности, связи с общественными организациями и средствами массовой информации

1/8

О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 44/1 «О районном бюджете Тимирязевского района на 2016-2018 годы» (ZIP 123 Kb)

1/9

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/10 «Об избрании членов Тимирязевской районной избирательной комиссии»

1/10

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/11 «Об избрании членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тимирязевского районного маслихата»

1/11

О внесении изменений в решение районного маслихата от 31 марта 2014 года № 25/12 «Об избрании членов участковых избирательных комиссий»

1/12

О повестке дня очередной II сессии Тимирязевского районного маслихата

1/13

О председателе IІ сессии Тимирязевского районного маслихата

 

Акорда Министерство иностранных дел Республики Казахстан АО НК «Kazakh Invest» АО «ЕНПФ» Antikor egovПремьерcoronavirusОфициальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской областиӘділет